ED2050 symposium

Lectures

Op het symposium Eemsdelta 2050 schetst Rob Roggema een toekomstperspectief voor een veerkrachtig noord-Nederlands landschap, waarbij de kust veilig en dynamisch kan worden. Dit heeft grote voordelen voor de biodiversiteit, het verminderde risico op overstromingen, en op de schoonheid van het landschap. Het plan is gebaseerd op een grondige analyse van de dynamiek in het geologische systeem van de Eemsdelta.

 

Download presentatie

Keep me in touch with all your ideas!

Lectures

Keynote meeting the energy leader

series at Delft University of Technology, Rob Roggema presents a holistic view on redesigning the landscape for renewable energy, water...