Climate Cleanup workshop

Latest projects

Samen met ClimateCleanup en Natuurrijk Nederland faciliteerde Cittaideale een workshop met behulp van Mural. In deze sessie zijn ca. 30 deelnemers in een creatief proces samen tot nieuwe kennis en ideeën gekomen voor het uitwerken van een klimaatbestendig, natuurrijk en duurzaam Nederland. De eerste van de drie deelsessie bracht het krachtenveld in kaart via power-mapping. In de tweede deelsessie werden inzichten verzameld op vier cruciale vragen, door deelgroepen te laten rouleren en elkaar aan te vullen. In de laatste deelsessie zijn concrete actie en prioriteiten gebundeld om te komen tot daadwerkelijke uitvoering van de ideeën. 

 

Download PDF

Keep me in touch with all your ideas!

Lectures

Inaugural speech

In zijn inaugurele rede schetst Rob Roggema een toekomst waarin steden en landschappen wederkerig kunnen worden. Daarbij is het niet alleen...