website counter
  • We are here to help you with developing sustainable plans for neighbourhoods, cities and landscapes.

  • We are here to help you with developing sustainable plans for neighbourhoods, cities and landscapes.

  • We are here to help you with developing sustainable plans for neighbourhoods, cities and landscapes.

News

News

Ecologisch ontwerp voor campus TU Delft

Rob Roggema begeleidt samen met Nico Tillie de ontwerpstudio ONSITE 2.0, waarin studenten Stedenbouw en Landschapsarchitectuur ontwerpen maken die de campus van de TU Delft een grotere biodiversiteit moeten bezorgen. 

Groundbreaking

Wat als de zeespiegel 10 meter stijgt?

In het NRC-artikel wordt een toekomst van Nederland verkend bij een snel toenemde zeespiegel van zo'n 10 meter. 

Groundbreaking

The Potato Valley versterkt pootaardappelketen

In dit artikel wordt een innvatieve landschappelijke toeomst gepresenteerd voor de potato valley, de noord-Nederlandse kleischil, waarmee de toenemende verzilting het hoofd geboden kan worden.

Groundbreaking

Verkiezingen- Als de Waddenzee zo waardevol is, maak hem dan drie keer zo groot

In dit artikel in het Friesch Dagblad wordt het nieuwe kabinet geadviseerd om de Waddenzee zowel naar de Noordzee als landinwaarts te vergroten. Immers, de natuur- en landschappelijke waarde wordt door vele nederlanders onderschreven. Waarom...

“Rob underlines radical solutions for climate change with deep research methods and uncompromising senior project management skills.” - Bob Verheijden, Head of Department of Design, Minerva Art Academy
“Working with Rob is always exciting, he addresses the big challenges engaging a range of different experts, understanding systems, finding synergetic solutions and translate this into conceptually simple yet innovative spatial visions, local designs and academic outputs.” - Nico Tillie, Delft University of Technology
“Cittaideale brings creativity and design thinking to a range of projects. This design-based approach allows the development of a series of future scenarios that can be tested in relation to future opportunities and risks. The work is always grounded in current scientific thinking and is positive in its outlook. Cittaideale is focussed around Rob’s knowledge of landscape and landscape processes particularly related to climate change, and is brought to life by Rob’s ability to engage a wide range of audiences, from students to professionals and stakeholders through inspiring lectures and participatory workshops.” - Greg Keeffe, Queen’s University Belfast
“Rob is in zijn denken en doen een ware force for good. Hij richt zich met veel verbeeldingskracht op wat mogelijk is, ziet kansen die anderen niet zien, zoekt de samenwerking en houdt daarbij nuchter het grotere doel voor ogen: een gezonde, natuurrijke en duurzame samenleving.” - Folef van Nispen tot Sevenaer

Latest projects

Latest projects

Climate Cleanup workshop

Samen met ClimateCleanup en Natuurrijk Nederland faciliteerde Cittaideale een workshop met behulp van Mural. In deze sessie zijn ca. 30 deelnemers in een creatief proces samen tot nieuwe kennis en...

Latest projects

Smaakpark, Ede

Hoe kan een duurzame omgang met ons voedsel zichtbaar, voelbaar en proefbaar worden gemaakt? Dat is de vraag die beantwoord wordt in een smaakpark. Cittaideale ontwerpt het voedselpark waarin de...

Latest projects

Woningbouwopgave Dronten

Nederland kampt met grote druk op de woningmarkt en de provincie Flevoland heeft zich opgeworpen om een deel van de woningbouwopgave op te vangen. Cittaideale onderzoekt, samen met Over Morgen op...